20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 (Đề Thi 2002 – 2003)

Đang tải...

Mời các bạn tham khảo đề thi 2002 – 2003 trong bộ 20 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 của thị xã Hà Đông gồm các bài tập tìm số, tính giá trị biểu thức, bài toán có lời văn và bài toán tính chu vi, diện tích hình học.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4

(THỊ XÃ HÀ ĐÔNG)

ĐỀ THI 2002 – 2003

Bài 1: (5 điểm)

Tìm y, biết:

a/ 1825 : y × 97 = 35570 – 165

phép tính

Bài 2 : (4 điểm)

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 5 thì ta được số mới mà tổng của số đã cho và số mới bằng 678.

Bài 3 : (5 điểm)

Tủ sách nhà bạn An có hai ngăn. Nếu chuyển 8 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở hai ngăn sẽ bằng nhau, nhưng nếu chuyển 6 quyển ở ngăn dưới lên ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 1/3 số sách ở ngăn trên. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 4 : (6 điểm)

Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 202 m. Người ta chia thửa đất thành hai thửa ruộng nhỏ : một thửa hình vuông, còn thửa kia hình chữ nhật thì tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 292 m.

a/ Tính diện tích mỗi thửa ruộng nhỏ.

b/ Tìm tỷ số chu vi giữa hai thửa ruộng nhỏ.

c/ Trên thửa đất hình vuông người ta trồng lúa, tính ra cứ 15m2 thu hoạch được 8kg thóc. Hỏi thửa ruộng hình vuông đó đã thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: 20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 (Đề Thi 2000 – 2001)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận