Getting Started –  trang 58 Unit 12 Life On Other Planets? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 12 : Life On Other Planets?

                       Getting Started

 

Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Interact using a dialogue between Duong and Nhi.

– Understand the dialogue.

–  Know something about life on Earth and other planets.

*Warm –up:

Review the previous unit by asking ss to play a game.

On the board, write the words transportation, communication, housing and energy and ask two groups of four Ss to list the future technologies they expect to see in these fields. Set a time limit and the game stops when the time is up. The time with more items wins.

Ask ss where and how fast they think we can travel with new technology. Ask them if we could travel to other planets with those means of transport that they have listed.

Bài 1. Nghe và đọc.

Click tại đây để nghe:

 

Dương: Bạn có biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn VBI ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loại phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009 Into the Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trên chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises người mà muốn phá hủy Trái đất.

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui. Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật… Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị quân ly bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

a). Chọn đúng (T) hay sai (F).

1.Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua. (F)

2.Nhi đã xem Star Trek 2009. (T)

3.Star Trek là phim khoa học viễn tưởng. (F)

4.Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới. (T)

5.Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất. (F)

b). Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời câu hỏi.

1.Ai là thuyền trưởng của tàu không gian?

James Kirk is the captain of the spaceship.

James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.

2.Phi hành đoán đã đi trong trong Star Trek 2009?

They went to Nibiru planet.

Họ đi đến hành tinh Nibiru.

3.Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?

It happens in 2259.

Nó xảy ra trong năm 2259.

4.Bạn nghĩ Enterprise là gì?

It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

Nó là tên của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.

5.John Harrison muốn làm gì?

He wants to destroy the Earth.

Hắn muốn phá hủy trái đất.

c). Em có thể tìm những câu mà ở dạng câu tường thuật trong bài đàm thoại không? Gạch dưới chúng.

That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

Bài 2. Sử dụng từ hoặc cụm từ trong khung để gọi tên hình ảnh. Sau đó nghe và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

 

1.aliens (người ngoài hành tinh)

2.space buggy (toa không gian)

3.UFO (vật thể bay không xác định)

4.weightless (không trọng lực)

5.galaxy (thiên hà)

6.spaceship (tàu không gian)

7.solar system (hệ mặt trời)

8.planet (hành tinh)

Bài 3. Sử dụng từ/ cụm từ trong phần 2 để điền vào chỗ trống.

1.aliens

Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to

2.UFO

Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3.space buggy

Một toa không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4.planet; planet

Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5.weightless

Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay bổng không kiểm soát

6.solar system

Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta

7.galaxy

Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8.spaceship

Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

Bài 4. Trò chơi: WHAT AND WHERE

Nghe và theo hướng dẫn giáo viên để chơi trò chơi

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận