A Closer Look 2 –  trang 41 Unit 10 Communication?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 10 : Communication?

                       A Closer Look 2

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Look back at future continuous tense

– Learn more about verb + to infinitive

– Practice doing exercise related

Bài 1. Nghe lại phần bắt đầu của bài đàm thoại trong phần Bắt đầu. Gạch dưới thì tương lai tiếp diễn và trả lời câu hỏi.

Click tại đây để nghe:

 

Phuc: …How about this Sunday afternoon at 2:30 pm? There’s Superman 3.

Nick: Great…, but I’ll be having my Vietnamese class then. Let’s go for the 4:15 pm show. I’ll need to take the bus to Nguyen Du Street and it’s quite far.

Phuc: But it is not Galaxy Nguyen Du we’ll be seeing in at Galaxy Nguyen Trai..ể

1.Nick sẽ làm gì lúc 2:30 chiều Chủ nhật?

He will be having his Vietnamese class.

Anh ấy sẽ có lớp tiếng Việt của mình.

2.Phúc và Nick sẽ làm gì lúc 4:15 chiều Chủ nhật?

They will be watching a film at the cinema.

Họ sẽ xem một bộ phim ở rạp.

Bài 2. Hoàn thành các câu với thì tương lai tiếp diễn

1.Will he still be sleeping; will be studying

Anh ấy sẽ vẫn ngủ vào lúc này ngày mai à? Không anh ấy sẽ học ở thư viện.

2.will be having

Cô ấy bây giờ đang ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ ở Đà Nẵng vào cuối tháng này.

3.will be eating

Họ sẽ ăn tối lúc 8 giờ.

4.Will she be staying; will be writing

Cô ấy sẽ ở trong lớp cô ấy trong giờ giải lao hôm nay phải không?

Đúng vậy, cô ấy sẽ viết một thư điện tử cho bạn cô ấy.

5.will be playing

Mona nói rằng trẻ con sẽ chơi trong vườn khi bạn đến.

6.will be learning

Lần này vào năm sau Phúc sẽ học một ngôn ngữ mới.

Bài 3. Nhìn vào những năm được cho. Làm theo nhóm để dự đoán khi nào những điều sau đây xảy ra trong tương lai. Sau đó so sánh với nhóm khác.

2030     2214     2114

1.Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại có dây vào năm 2030

2.Chúng ta vẫn sẽ gửi thư chậm vào năm 2030

3.Chúng ta sẽ giao tiếp với các thiết bị thần giao cách cảm vào năm 2114

4.Chúng ta sẽ không làm việc mặt đối mặt nữa trong năm 2214

5.Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu vào năm 2114, nhưng các dấu hiệu sẽ tương tác hơn

Bài 4. Nhìn vào bài đàm thoại trong phần Bắt đầu lần nữa và viết xuống tất cả những động từ mà theo sau bởi to-infìnitive mà em thể tìm.

wanted to ask         planned to meet decided to go

want to miss           tried to call             need to take

Bài 5. Chọn câu trả lời đúng.

1.c. to stay

Chúng tôi đã quyết định ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

2.b. to have

Bạn có muôn có một cục pin điện thoại di động mà sử dụng năng lượng mặt trời không?

3.a. to take

Họ chọn đi xe buýt đến đó.

4.c. to call

Tôi đã cố gắng gọi bạn nhiều lần nhưng không thể gọi được.

5.a. to communicate

Tôi nghĩ trong tương lai nhiều người sẽ thích giao tiếp bằng phương tiện xã hội.

Bài 6. Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp.

We will be using video conference in every meeting.

Chúng ta sẽ sử dụng cuộc hội nghị video cho mỗi cuộc họp.

We will be using telepathy devices regularly.

Chúng ta sẽ sử dụng thiết bị thần giao cách cảm thường xuyên.

We will be using the interactive signs.

Chúng ta sẽ sử dụng những dấu hiệu tương tác.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận