Project – trang 25 Unit 8 English Speaking Countries? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 8 : English Speaking Countries?

                     Project

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Review some vocabularies ò the unit.

– Review more about present tenses.

KHÁM PHÁ CHÚNG TÔI!

Washington DC

Wellington, New Zealand Ottawa,

Canada Canberra, ÚC

Những thành phố thủ đô là những điểm thu hút lớn.

Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người.

1.Làm nghiên cứlỉ về một trong những thành phố, sau đó lập danh sách những nơi và hoạt động mà bạn nghĩ sẽ thu hút khách đến thành phố.

2.Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

3.Trình bày áp phích cho lớp và giới thiệu thành phố

4.Lớp bầu ra áp phích nào thu hút nhất.

Washigton DC

Places (Địa điểm):

The White house, c&o canal, the National Children’s Museum, National park, Tidal Basin.

Nhà trắng, kênh c&o, Bảo tàng Trẻ em Quốc gia, công viên quốc gia. hồ Todal Basin Activities (Hoạt động):

Canoeing along the c&o canal, enjoying the beautiful scenery.

Bơi xuồng dọc kềnh c&o, thưởng thức cảnh đẹp.

Exploring Washington DC on hop-on-hop-off trolley.

Khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống.

Visiting the white house, where the President of the USA lives.

Thăm nhà Trắng nơi tổng thống Mỹ sống.

Visiting the national Children’s museum.

Thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

Cycling on bike trails in the national park.

Đi xe đạp quanh công viên quốc gia.

Enjoying the cherry blossoms at the Tidal basin.

Thưởng thức hoa anil đào nở ở hồ Tidal basin.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận