Getting started –  trang 6 Unit 7 Pollution?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 7 : Pollution?  

                    Getting started

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

By the end of the lesson, Ss  can be able to know something about pollution, types of pollution and practice listening and reading dialogue.

Bài 1. Nghe và đọc

Click tại đây để nghe:

Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và động vật.

Mi: Đúng vậy, đó là tại sao mình thích trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.

Nick: Mi à, nhà máy đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.

Mi: Mình không biết. Năm rồi không có nhà máy nào ở đây cả.

Nick: Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Mi: Chúng ta lại gần xem… Mình không thể tin vào mắt mình nữa! Cá chết rồi!

Nick: Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ đấy. Cá chết bởi vì nước ô nhiễm.

Mi: Đúng rồi, nếu nhà máy tiếp tục gây độc hại nguồn nước. Tất cả cá và những động vật dưới nước sẽ chết.

Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Mi: Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Ahchoo! Mình nghĩ rằng có sự ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, minh không hắt xì nhiều như vậy đâu. Ahchoo!

Mi: Mình có một ý kiến về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài thuyết trình về ô nhiễm nước và không khí!

Nick: Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa bài thyết trình của chúng ta. Ahchoo!

a). Tìm một từ/ cụm từ mà có nghĩa:

1.no longer alive = dead (không còn sống = chết)

2.growing or living in, on or near water = aquatic (lớn lên hoặc sống trong hoặc gần nước)

3.throwing away something you do not want, especially in a place which is not allowed = dump (ném đi thứ gì mà bạn không muốn, đặc biệt là ở nơi mà không được cho phép = thải)

4.a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it = poison (một vật mà có thể làm cho người hoặc động vật bị bệnh hoặc giết chúng nếu chúng ăn hoặc uống nó)

5.made unclean or unsafe to use = polluted (làm cho không sạch hoặc không an toàn khi sử dụng)

6.to think of an idea or a plan = to come up with (nghĩ về một ý tưởng hoặc một kế hoạch)

Note :  I can’t believe my eyes! Tôi không thể tin vào mắt mình!

b). Trả lời các câu hỏi.

1.Nick và Mi ở đâu?

They are in Mi’s home village. Họ đang ở làng quê của Mi.

2.Nước ở trong hồ trông như thế nào?

It’s almost black. Nó gần như đen.

3.Tại sao Mi ngạc nhiên khi đến gần hồ?

She’s surprised because she sees the fish dead.

Cô ấy ngạc nliiễn bởi vì cô ấy thấy cá chết.

4.Nhà máy xả thải cái gì xuống hồ?

It’s dumping poison into the lake. Nó xả chất độc xuống hồ.

5.Tại sao Nick hắt xì nhiều?

He’s sneezing so much because the air is not clean.

Anh ấy hắt xì nhiều bởi vì không khí không sạch.

c). Chọn đúng (T) hay sai (F), hoặc không có thông tin (NI).

1.Nước trong hồ bị ô nhiễm bởi một con tàu. (F)

It’s polluted by the factory.

Nước bị ô nhiễm bởi nhà máy.

2.Ô nhiễm nước trong hồ đã làm cá chết. (T)

3.Thực vật dưới nước có thể chết vì ô nhiễm nước. (NI)

4.Nick sẽ không hắt xì nhiều nếu không khí sạch. (T)

5.Nick và Mi sẽ có một bài nói về ô nhiễm nước và không khí. (T)

Bài 2. Có sự khác nhau về loại ô nhiễm. Viết mỗi loại dưới một bức hình.

 

A.radioactive pollution (ô nhiễm phóng xạ)

B.noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

C.visual pollution (ô nhiễm thị giác — tầm nhìn)

D.thermal pollution (ô nhiễm nhiệt)

E.water pollution (ô nhiễm nước)

F.land/soil pollution (ô nhiễm đất)

G.light pollution (ô nhiễm ánh sáng)

H.air pollution (ô nhiễm không khí)

Bài 3. Hoàn thành câu với những loại ô nhiễm.

1.thermal pollution

2. Air pollution

3. radioactive pollution

4.light pollution

5. Water pollution

6. Land/ Soil pollution

7.Noise pollution

8. visual pollution

1.Khi ô nhiễm nhiệt xảy ra, nhiệt độ nước ở suôi, sông, hồ và đại dương thay đổi.

2.Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa khí, bụi hoặc hương với số lượng nguy hại.

3.Khi phóng xạ đi vào đất, không khí hoặc nước được gọi là ô nhiễm phóng xạ.

4.Sử dụng quá nhiều ánh sáng điện tử trong thành phố có thể gây ô nhiễm ánh sáng.

5.Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của hồ, sông, đại dương hoặc nước ngầm thường do hoạt động của con người.

6.Ô nhiễm đất xảy ra khi những hoạt động của con người phá hủy bề mặt Trái đất

7.Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra bởi vì có quá nhiều âm thanh lớn trong môi trường.

8.Cảnh quá nhiều cột điện thoại quảng cáo pa nô, dây điện trên đầu, hoặc bảng hiệu cửa hàng gây ra ô nhiễm tầm nhìn.

Bài 4. Làm theo nhóm. Loại ô nhiễm nào trong phần 3 mà xóm bạn đối mặt? Sắp xếp mức độ nghiêm trọng. Đưa ra lý do cho thứ tự nhóm.

It’s air pollution, noise pollution and visual pollution.

Đó là ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm tầm nhìn.

Air pollution —> noise pollution –> visual pollution

Air pollution does harm to your health. Noise pollution can make you stressed. Visual pollution is not good for sight around.

Ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe. Ô nhiễm tiếng ồn có thể làm bạn căng thẳng. Ô nhiễm tầm nhìn không tốt cho khung cảnh xung quanh.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận