18 Đời vua Hùng – Tài liệu học tập

Đang tải...

18 đời vua hùng

Đời thứ nhất: Kinh Dương Vương, húy Lộc Tục, tức Lục Dục Vương, sinh năm Nhâm Ngọ  năm 2919 trước công nguyên lên ngôi năm 41 tuổi, không rõ truyền được mấy đời vua, ở ngôi tất cả 86 năm, từ năm Nhâm Tuất  2879 trước công nguyên đến năm Đinh Hợi 2794 trước công nguyên

Đời thứ hai: Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm, tức Hùng Hiền Vương. Sinh năm Bính Thìn năm 2825 trước công nguyên lên ngôi 33 tuổi, không rõ truyền mấy đời vua. Chi này ở ngôi tất cả 269 năm, đều xưng là Hùng Hiền Vương, từ năm Mậu Tý năm 2793 trước công nguyên, đến năm Bính Thìn  năm 2525 trước công nguyên.

Đời thứ ba: Hùng Quốc Vương, húy Hùng Lân, sinh năm Canh Ngọ tức năm 2570 trước công nguyên. lên ngôi khi 18 tuổi, không rõ truyền được mấy đời vua, đều xưng là Hùng Quốc Vương, 272 năm, từ năm Đinh Tỵ năm 2524  trước công nghuyên đến năm 2253 trước công nguyên.

Đời thứ tư. Hùng Hoa Vương, húy Bửu Lang, không rõ năm sinh, lên ngôi năm Đinh Hợi năm 2252 trước công nguyên, không rõ truyền được mấy đời vua đều xưng là Hùng Hoa Vương, ở ngôi tất cả 342 năm, từ năm Đinh Hợi năm 2254 trước công nguyên đến năm Mậu Thìn năm 1913 trước công nguyên .

Đời thứ năm: Hùng Hy Vương, húy Bảo Lang, sinh năm Tân Mùi năm 2030 trước công nguyên, lên ngôi khi năm 59 tuổi. Không rõ truyền được mấy đời vua, đều xưng là Hùng Hy Vương ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Kỷ Tỵ năm 1912 trước công nguyên đến Mậu Tý năm 1713 trước.

Đời thứ sáu : Hùng Hồn Vương, húy Long Tiên Lang, sinh năm Tân Dậu năm 1740 trước công nguyên , lên ngôi khi 29 tuổi, truyền 2 đời vua, ở ngôi tất cả 81 năm đều xưng là Hùng Hồn Vương, từ năm Kỷ Sửu năm 1712 trước công nguyên đến năm Kỷ Dậu năm 1632 trước công nguyên.

Đời thứ bảy:  Hùng Chiêu Vương, húy Quốc Lang, sinh năm Quý Tỵ năm 1768 trước công nguyên  lên ngôi khi 18 tuổi, truyền 5 đời vua đều xưng là Hùng Chiêu Vương, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Canh Tuất năm 1631 trước công nguyên đến năm Kỷ Tỵ năm 1432 trước công nguyên.

Đời thứ tám : Hùng Vỹ Vương, húy Vân Lang, sinh năm Nhâm Thìn năm 1469 trước công nguyên  lên ngôi khi 39 tuổi, truyền 5 đời vua đều xưng là Hùng Vỹ Vương, ở ngôi tất cả 100 năm, từ năm Canh Ngọ năm 1431 trước công nguyên đến năm Kỷ Dậu năm 1332 trước công nguyên .

Đời thứ chín: Hùng Định Vương, húy Chân Nhân Lang, sinh năm Bính Dần năm 1375 trước công nguyên, lên ngôi khi 45 tuổi, truyền 3 đời vua đều xưng là Hùng Định Vương, ở ngôi tất cả 80 năm, từ 1331 đến 1252 trước công nguyên.

Đời thứ mười:  Hùng Uy Vương, húy Hoàng Long Lang, 3 đời, 90 năm, từ 1251 đến 1162 trước công nguyên .

Đời thứ mười một: Hùng Trinh Vương, húy Hưng Đức Lang, sinh năm Canh Tuất năm 1211 trước công nguyên , lên ngôi khi 51 tuổi, truyền 4 đời vua, đều xưng là Hùng Trinh Vương, ở ngôi tất cả 107 năm, từ năm Canh Tý năm 1161 trước công nguyên đến năm Bính Tuất năm 1055 trước công nguyên .

Đời thứ mười hai: Hùng Vũ Vương, húy Đức Hiền Lang, sinh năm Bính Thân năm 1105 trước công nguyên , lên ngôi khi năm 52 tuổi, truyền 3 đời vua đều xưng là Hùng Vũ Vương, ở ngôi tất cả 86 năm, từ năm Đinh Hợi năm 1054 trước công nguyên đến năm Nhâm Tuất năm 969 trước công nguyên.

Đời thứ mười ba: Hùng Việt Vương, húy Tuấn Lang, sinh năm Kỷ Hợi năm 982 trước công nguyên lên ngôi khi 23 tuổi, truyền 5 đời vua, đều xưng là Hùng Việt Vương, ở ngôi tất cả 115 năm, từ năm Quý Hợi năm 968 trước công nguyên  đến Đinh Mùi năm 854 trước công nguyên.

Đời thứ mười bốn: Hùng Anh Vương, húy Viên Lang, sinh năm Đinh Mão năm 894 trước công nguyên lên ngôi khi 42 tuổI, truyền 4 đời vua đều xưng là Hùng Anh Vương, ở ngôi tất cả 99 năm, từ 853 đến 755 trước công nguyên.

Đời thứ mười lăm : Hùng Triệu Vương, húy Cảnh Chiêu Lang, sinh năm Quý Sửu năm 748 trước công nguyên, lên ngôi khi 35 tuổi truyền 3 đời vua đều xưng là Hùng Triệu Vương, ở ngôi tất cả 94 năm, từ năm Đinh Hợi năm 754 trước công nguyên đến năm Canh Thân năm 661 trước công nguyên.

Đời thứ mười sáu : Hùng Tạo Vương, húy Đức Quân Lang, sinh năm Kỷ Tỵ năm 712 trước công nguyên, 3 đời vua, lên ngôi tất cả 92 năm, từ năm Tân Dậu năm 660 trước công nguyên đến năm Nhâm Thìn năm 569 trước công nguyên.

Đời thứ mười bảy: Hùng Nghị Vương, húy Bảo Quang Lang, sinh năm Ất Dậu năm 576 trước công nguyên lên ngôi khi 9 tuổi, truyền 4 đời vua đều xưng là Hùng Nghị Vương, ở ngôi tất cả 160 năm, từ năm Quý Tỵ năm 568 trước công nguyên đến năm Nhâm Thân năm 409 trước công nguyên.

Đời thứ mười tám : Hùng Duệ Vương, sinh năm Canh Thân năm 421 trước công nguyên , lên ngôi khi 14 tuổi, truyền không rõ mấy đời vua, ở ngôi tất cả 150 năm, từ năm Quý Dậu năm 408 trước công nguyên đến năm Quý Mão năm 258 trước công nguyên.

 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận