Looking Back –  trang 56 Unit 5 Festivals in Viet Nam? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 5 : Festivals in Viet Nam?

                   Looking Back

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

-To recycle the language from the previous sections and link with the topic: Festivals in Viet Nam.

– Revise and make the use of  all the target knowledge in unit 5.

Bài 1. Sắp xếp lại những chữ cái để gọi tên hình.

1.incense (nhang)

2. offersing (lễ vật)

3.pray (cầu nguyện)

4. lanterns (lồng đèn)

5.crowds (đám đông)

6. cheering (cổ vũ)

Bài 2. Hoàn thành bài văn về Lễ hội Kate với những từ trong khung.

1.ethnic

2. commemorates

3. respect

4. ritual

5.ancient

6. procession

7. perform

8. performances

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tương nhớ những anh hùng – Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai – người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

1.If

Nếu bạn là người Việt Nam bạn nên biết câu chuyện về bánh chưng bánh dày.

2.Even though

Mặc dù Giao thừa trễ vào ban đêm, nhưng trẻ em vẫn thức để chào mừng Nám mới và xem trình diễn pháo hoa.

3.because

Trẻ em thích lễ hội ‘Trung thu bởi vì chúng được cho nhiều kẹo và đồ chơi.

4.While

Trong khi trẻ con chờ mặt trăng lên, chúng hát, nhảy và nghe câu chuyện về Hàng Nga và chú Cuội.

5.When

Khi bạn đến Lễ hội Lim, bạn có thể tận hưởng bài hát hay nhất từ liền anh và liền chị.

Bài 4. Sử dụng những từ riêng của em để hoàn thành câu bên dưới. So sánh câu của em với một bạn học.

1.When the Lim festival begins, people come to see the quan ho singing performances.

Khi lễ hội Lim bắt đầu, người ta đến xem trình diễn hát quan họ.

2.Because we have many festivals in January, we call it the month of fun and joy.

Bởi vì chúng tôi có nhiều lễ hội vào tháng Giêng, nền chúnq nói gọi nó là tháng ăn chơi.

3.If you go to the Hue festival, you can enjoys an ao dai fashion show.

Nếu bạn đi đến lễ hội Huế, bạn có thể tận hưởng màn trình diễn thời trang áo dài.

4.Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.

Mặc dù xôi rất ngon, nhưng thật khó để ăn nó mỗi ngày.

5.While we are boiling chung cakes, we often listen to our grandparents’stories.

Trong khi chúng tôi nấu bánh chưng, chúng tôi thường nghe những câu chuyện của ông bà.

Bài 5. Đặt những điều và hoạt động sau theo đúng cột

Bài 6. Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

Nam likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.

Nam thích Lễ hội Năm mới. Cậu ấy thích cây quất, thăm họ hàng và màn trình diễn pháo hoa. Lễ hội thật thú vị và vui.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận