Giải bài tập phần hình chóp đều và hình chóp cụt đều sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Giải bài tập phần hình chóp đều và hình chóp cụt đều sách giáo khoa Toán lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

1. Hình chóp

– Hình chóp có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Dỉnh này gọi là đỉnh của hình chóp

– Đường thẳng đi qua đỉnh và  vuông góc với mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp.

– Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình chóp tam giác

– Hình chóp có đáy là tứ giác gọi là hình chóp tứ giác.

2. Hình chóp đều

– Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy  là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Trên hình chóp đều S.ABCD:

– Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy

– Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó.

3. Hình chóp cụt đều

Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần  hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp là một hình chóp cụt đều

Nhận xét: Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân.

Bài tập : Thể tích của hình lăng trụ đứng – Toán lớp 8

ĐỀ BÀI:

Bài 36 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Quan sát hình 55 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Bài 37 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Bài 38 trang 119 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Trong các tấm bìa ở hình 56, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều ?

Bài 39 trang 119 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Thực hành : Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.57)

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 36 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Bảng được điền đầy đủ như sau:

Bài 37 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a) Hình chóp đều có đáy phải là đa giác đều mà hình thoi không phải là .đa giác đều (hình vuông là tứ giác đều).

b) Hình chữ nhật không phải là đa giác đều nên không có hình chóp đều đáy là hình chữ nhật.

Bài 38 trang 119 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Các tấm hình ở hình b, c gấp lại được một hình chóp đều.

Bài 39 trang 119 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Học sinh tự làm.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận