Luyện tập phần đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Luyện tập phần đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước sách giáo khoa Toán lớp 8

ĐỀ BÀI:

Bài 70 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Bài 71 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

a) Chứng mình rằng ba điểm A, O, M thằng hàng.

b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào ?

c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất ?

Bài 72 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ (h.98), rồi đưa ngón trỏ

chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận được rằng đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10cm ?

Xem thêm: Luyện tập phần hình bình hành sách giáo khoa Toán lớp 8

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 70 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Kẻ CH ⊥ Ox

=> CH // AO (cùng vuông góc Ox)

Do C là trung điểm của AB =>CB = CA

=>CH là đường trung bình của tam giác AOB

=>H là trung điểm của OB

Vậy điểm C cách tia Ox cố định một khoảng không đổi 1cm nên C di chuyển trên tia  Em song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng 1cm.

Bài 71 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) Tứ giác có 3 góc : A, D, E đều bằng 90o

nên tứ giác là hình chữ nhật.\

 là trung điểm của đường chéo  do đó  cũng là trung điểm của .

Vậy thẳng hàng

b) Kẻ .

Vì  là trung điểm của  nên  là trung tuyến ứng với cạnh huyền . Do đó . Suy ra điểm  di chuyển trên đường trung trực của  AH.

Mặt khác vì  di chuyển trên đoạn . Vậy điểm  di chuyển trên đoạn thẳng  là đường trung bình của .

c) Ta có  là đường cao hạ từ  đến  do đó . Vậy AM nhỏ nhất khi  trùng .

Bài 72 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Căn cứ vào tính chất đưởng thẳng song song với một đường thẳng cho trước ta kết luận là vì điểm C cách mép gỗ AB một khoảng bằng 10cm nên đầu chì C vạch nên đường thằng song song với AB và cách AB một khoảng 10cm.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận